ลิงค์เชื่อมระบบ Microsoft Teams เพื่อเข้ารับฟังบรรบายระบบ GFMIS-SOE


พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา : 14:50 น.

ลิงค์เชื่อมระบบ Microsoft Teams เพื่อเข้ารับฟังบรรบายระบบ GFMIS-SOE

 1. ข้อมูลระบบข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE)  (วันที่ 31/8/63 ภาคบ่าย)
 2. ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP) (วันที่ 1/9/63 ภาคเช้า)
 3. ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP) (วันที่ 1/9/63 ภาคบ่าย)
 4. ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) (วันที่ 2/9/63 ภาคเช้า)
 5. ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) (วันที่ 2/9/63 ภาคบ่าย)
 6. ข้อมูลงบลงทุน (INV)  (วันที่ 3/9/63 ภาคเช้า)
 7. ข้อมูลงบลงทุน (INV)  (วันที่ 3/9/63 ภาคบ่าย)
 8. ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN) (วันที่ 8/9/63 ภาคเช้า)
 9. ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN) (วันที่ 8/9/63 ภาคบ่าย)
 10. ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN) (วันที่ 9/9/63 ภาคเช้า)
 11. ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN) (วันที่ 9/9/63 ภาคบ่าย)