ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ : 02-298-5880-7
โทรสาร : 02-279-8547,02-278-0920

หัวข้อการติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล์
หัวข้อ
ข้อความ
กรุณาใส่รหัสด้านล่างลงในช่องขวามือ