การปิดใช้งานระบบ GFMIS-SOE ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 18.00-06.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 18.00-06.00 น.


พุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:47 น.

 

เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

 

สคร. จะดำเนินการปิดใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบฯ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

       1.Fin-GL ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 18.00-06.00 น.
       2.Fin Template Loader / REV EXP Template Loader / INV Template Loader ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 18.00-06.00 น.
ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบฯ ดังกล่าวข้างต้นในวันและเวลาดังกล่าวได้

หากพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว ระบบฯ จะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

        สคร.