ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

แนวทางปฏิบัติในช่วงที่เกิดการชุมนุมทางการเมือง

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ตามที่ได้มีข่าวเรื่องการปิดกรุงเทพของผู้ชุมนุมทางการเมืองในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 และอาจขยายระยะเวลาการชุมนุมออกไปอีกได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE หรือ การยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี สคร. จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนี้ เหตุการปกติ 1. ขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลเดิม ประกอบด้วย การนำส่งข้อมูลตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้เดิม และการยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้เดิม 2. ...

อ่านต่อ

การแจ้งปัญหาจากการบันทึกและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ          ตามที่ สคร. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง โดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดกระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 สคร. ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ (วันที่ 11 ธันวาคม 2556) สคร. สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ แต่ยังไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS-SOE ได้ชั่วคราว (คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556) ดังนั้น หากมีปัญหาในการบันทึกและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สามารถโทรไปยังเจ้าหน้าที่ h...

อ่านต่อ

สคร. แจ้งไปยังรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเบอร์ helpdesk และ อีเมล์ชั่วคราวระหว่างเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของระบบ GFMIS-SOE          เนื่องด้วยขณะนี้ผู้ชุมนุมทางการเมืองได้มาชุมนุมที่กระทรวงการคลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสคร.และเจ้าหน้าที่ Helpdesk (ประจำที่ สคร.) ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้         ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับระบบ GFMIS-SOE เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบ GFMIS-SOE สามารถโทรได้ที่ 02-6400255-57 เพื่อแจ้ง...

อ่านต่อ