ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. ขอให้บันทึกงบลงทุนประจำปี 2559+แจ้งรายการ inactive-import content+confirm โครงการที่ยังดำเนินการอยู่

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ PFMS + INV-P01-6/INV-A01-7/INV-P01-A           1. ขอให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการบันทึกข้อมูลประจำปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตามวิธีการบันทึกแยกแต่ละประเภท ประกอบด้วย บันทึกในระบบ PFMS  เอกสารแนบ 1                      1.1 งบลงทุนประจำปี 2559 สำหรับรหัสงบลงทุนที่ขึ้นด้วยปี 2559 เช่น 59S1011001 เป็นต้น       &nb...

อ่านต่อ

สคร. จะปิดระบบ GFMIS-SOE ในวันเสาร์ที่ 31 ตค และ วันอาทิตย์ที่ 1 พย 58

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)สคร. จะดำเนินการปิดระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม และ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เพื่อทดสอบระบบฯ รัฐวิสาหกิจจะไม่สามารถนำส่งข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวได้จึงเรียนมาเพื่อทราบ สคร....

อ่านต่อ

สคร. ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลแผน/ผลตามหมวดบัญชี ตามแหล่งที่มาของเงิน ตาม import content

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง             ตามที่สคร. ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลแผน/ผลเบิกจ่ายแยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งที่มาของเงิน ตาม import content ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ซึ่งปัจจุบัน พบว่า บางหน่วยงานมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเลยระยะเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจาก สคร. มีความจำเป็นต้องการใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร สคร. จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานในการบันทึกข้อมูลแผน/ผลเบิกจ่าย แยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งที่มาของเงิน ...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ PFMS

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง             ขณะนี้ สคร. ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะตามเอกสารแนบโดยละเอียด ประกอบด้วย             1. รายงานสถานะแผนเบิกจ่าย (M2 , อนุมัติวงเงิน/ปรับแผน , ตามหมวดบัญชี , ตามแหล่งเงิน , ตาม import content (ถ้ามี) )           2. รายงานสถานะแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะสัญญาหลัก)       ...

อ่านต่อ

เปิดใช้งานแผน/ผลตามหมวดบัญชี ตามแหล่งเงิน ตาม import content ตามปกติ และยังไม่ต้องตรวจสอบรายงานสถานะ เนื่องจาก รายงานสถานะยังไม่ถูกต้อง

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง        ตามที่สคร. ได้เวียนแจ้งขอให้หยุดบันทึกข้อมูลแผน/ผลตามหมวดบัญชี แผน/ผลตามแหล่งเงิน แผน/ผลตาม import content  ชั่วคราว จนกว่า สคร. จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป นั้น        ปัจจุบันสคร. ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงให้บันทึกข้อมูลแผน/ผลตามหมวดบัญชี แผน/ผลตามแหล่งเงิน แผน/ผลตาม import content พร้อมตรวจสอบรายงานความถูกต้องต่อไปได้        เพิ่มเติม : สคร. ได้เปิดเมนูรายงานสถานะจำนวน 4 เมนูแล...

อ่านต่อ

สคร. ขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ helpdesk

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ตามที่ สคร. ได้เคยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจแจ้งเจ้าหน้าที่ helpdesk เพื่อพบปัญหาเชิงเทคนิค ได้ที่เบอร์ 02-2985821-7 ต่อ 6626-6629 หรือ 02-6184804 หรือ 02-2985880-7 ต่อ 2181 นั้น        สคร. ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบัน สคร. ได้เปลี่ยนเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่  helpdesk เป็น 02-2985880-7 ต่อ 2181/2183 (ทั้งนี้ สคร. จะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ให้ในอนาคต) หรือหากติดต่อไม่ได้ ให...

อ่านต่อ

สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้งในการบันทึกแผน/ผลแยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งเงิน และตาม import content (ถ้ามี)

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ PFMS    ตามที่ สคร. ได้เวียนแจ้งให้รัฐวิสาหกิจบันทึกแผน/ผลแยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งเงิน และตาม import content เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่า รัฐวิสาหกิจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สคร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้ง ดังนี้     แผนปี 2558 และแผนล่วงหน้า (รอบการอนุมัติวันที่ 23 กันยายน 2557)   ปัญหาที่พบ : แผนเบิกจ่ายตามหมวดบัญชี/ตามแหล่งเงิน และตาม import content (ถ้ามี) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจบันทึกแผนเบิกจ่ายท...

อ่านต่อ

สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้งในการบันทึกแผน/ผลแยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งเงิน และตาม import content (ถ้ามี)

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ PFMS    ตามที่ สคร. ได้เวียนแจ้งให้รัฐวิสาหกิจบันทึกแผน/ผลแยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งเงิน และตาม import content เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่า รัฐวิสาหกิจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สคร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้ง ดังนี้     แผนปี 2558 และแผนล่วงหน้า (รอบการอนุมัติวันที่ 23 กันยายน 2557)   ปัญหาที่พบ : แผนเบิกจ่ายตามหมวดบัญชี/ตามแหล่งเงิน และตาม import content (ถ้ามี) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจบันทึกแ...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้บันทึกแผน/ผล แยกตามประเภทต่างๆ และขอให้ปรับปรุงประมาณการงบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุน (INV-P01-6)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ PFMS และระบบ Template Loader (INV-P01-6)     การบันทึกแผน/ผล แยกตามประเภทต่างๆ 1. ปัจจุบัน สคร. ได้พัฒนาระบบเพื่อบันทึก แผน/ผล แยกตามประเภทต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย     1.1 แผน/ผลตามหมวดบัญชี     1.2 แผน/ผลตามแหล่งที่มาของเงิน     1.3 แผน/ผลตาม import content  2. ให้บันทึกตามระยะเวลาที่ สคร. กำหนด      2.1 แผนเบิกจ่ายแยก...

อ่านต่อ

สคร. ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารงบการเงิน PDF ผ่านระบบ Template Loader

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง           กรณีที่ สคร. กำหนดให้นำส่งข้อมูลงบการเงินที่เป็นเอกสาร PDF ผ่านระบบ Template Loader ประกอบด้วย งบการเงินก่อนสอบทานและงบการเงินหลังสอบทาน โดยมีหนังสือใบปะหน้าแสดงวันที่ลงรับหนังสือจากสตง.           สคร. ได้กำหนดให้ ขนาดของ file ที่จะนำส่งไม่เกิน 10 MB (เท่านั้น) โดยที่ผ่านมา พบว่า มีบางรัฐวิสาหกิจนำส่งงบการเงินที่มีเอกสาร PDF ที่มีขนาดมากกว่า 10 MB โดยที่ได้แนะนำในช่วงแรก...

อ่านต่อ